Home / Loopbaancoaching

Loopbaancoaching

loopbaancoaching narrieve coaching held van je eigen verhaal loopbaanadvies ontwikkelplan

Tijdens loopbaancoaching staat jouw werk centraal. We onderzoeken tijdens de coachgesprekken wat jij als held van jouw ‘loopbaanverhaal’ wilt bereiken. Wat je daarvoor al in huis hebt en wie of wat je nog nodig hebt om je ‘loopbaandoel’ te bereiken.

Narratieve aanpak

Ik werk vanuit de narratieve benadering. In het Narratieve Werk zien we het leven als een verhaal of een reis waar we in zitten. Ieder verhaal bestaat uit bepaalde elementen, de held, het doel dat de held wil bereiken, ‘draken of barrières’ die de held tegenwerken, helpers of mentoren die de held verder helpen om zijn doel te bereiken, enz.

Het leven, of een deel daarvan, bijvoorbeeld je loopbaan, te benaderen als een verhaal helpt je om de complexiteit ervan te ontrafelen. Als je het leven namelijk als een verhaal ziet, dwingt je dat om aan de ene kant die vaste elementen uit dat verhaal specifiek en concreet te maken. Bijvoorbeeld wie of wat is precies die ‘draak’ die mij belemmert? En wat is ervoor nodig om die draak te verslaan, of te omzeilen? Aan de andere kant is binnen een verhaal alles mogelijk. Jij bepaalt jouw verhaal en jij bepaalt ook hoe het afloopt. Altijd!

Coaching vanuit de narratieve aanpak geeft jouw handvatten om daadwerkelijk de regie in je leven weer zelf te nemen.

Coachtraject

Een loopbaancoachtraject bestaat gemiddeld uit een zestal gesprekken van ongeveer 1,5 uur. We starten altijd met een intakegesprek, eventueel samen met je leidinggevende, als het traject vanuit je werk geregeld wordt. Dit is niet noodzakelijk maar soms wel raadzaam, bv omdat je leidinggevende soms bepaalde blinde vlekken of patronen van jou kan duiden die je zelf nog niet ziet.

Tijdens de intake verkennen we je leer- en coachvraag. Zit er nog een vraag achter die vraag? Welke patronen en talenten (her)ken je al van jezelf, waar we op kunnen voortborduren. Gedurende het traject werken we met verschillende (narratieve) coachende werkvormen met steeds je loopbaan en je leer- en coachvraag als uitgangspunt.

Meer weten over wat de narratieve aanpak precies inhoudt? Lees mijn blog over hoe jij de held van je eigen (levens)verhaal kan zijn.

Resultaat coachtraject

Het coachtraject is afgelopen als jij antwoord hebt op je leervraag of als je je coachdoel bereikt hebt. Soms zijn we al na vier gesprekken klaar, soms zijn er iets meer dan zes bijeenkomsten voor nodig. Je betaalt altijd alleen die bijeenkomsten die je daadwerkelijk afneemt.

We ronden het traject af met een loopbaan/ ontwikkeladvies, waarin we samenvatten wat jij, als held van jouw eigen loopbaan, nodig hebt om jouw doel te bereiken. Dit betekent bijvoorbeeld welke acties je heel concreet gaat ondernemen, wie of wat je daarbij kan helpen, welke keuzes je hebt gemaakt.

Subsidie 45+ werknemers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt onder regie van Regioplan Beleidsonderzoek een subsidie beschikbaar voor werknemers die 45+ zijn en graag een ontwikkeladvies zouden willen hebben om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar voor leidinggevenden die willen leren hoe ze 45+-werknemers kunnen begeleiden in hun duurzame inzetbaarheid.

Het doel van deze subsidie is om werkenden 45-plussers inzicht te geven in hun toekomstperspectief, zowel binnen hun huidige werk, als in eventueel andere loopbaanmogelijkheden. Dit traject levert een persoonlijk ontwikkelplan op, waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij gaat ondernemen om aan het werk te (kunnen) blijven tot aan zijn pensioen.

De subsidie bedraagt €600,= per deelnemer.

Wil je meer weten over deze subsidie? Kijk op de website van het ministerie van SZW. Interesse in een loopbaanadvies? Neem contact met mij op.

Top